Projekt Asistent prevence kriminality II

Projekt Asistent prevence kriminality II.

Projekt realizuje Ministerstvo vnitra ČR. Cílem projektu je podpora sociálního začleňování a pracovního uplatnění osob obtížně zaměstnatelných z etnických menšin a jiného sociokulturního prostředí. Ve městech Most, Obrnice, Litvínov, Cheb, Chomutov, Šluknov, Kutná Hora, Ostrava, Havířov, Orlová a Karviná dojde k vytvoření 50 pracovních míst asistentů prevence kriminality u místních městských policií, kteří budou dohlížet za podpory mentorů na pořádek a bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti budou během projektu vzděláváni a bude jim poskytnuto individuální poradenství.

Projekt Asistent prevence kriminality bude mít tyto kladné dopady

  • posílení sebehodnocení účastníků projektu
  • zvýšení zaměstnatelnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných
  • vytváření pozitivních vzorů v sociálně vyloučených lokalitách
  • zlepšení bezpečnosti a občanského soužití v oblastech se zvýšenou kriminalitou a sociálními problémy

Na projektu je podílí tito dodavatelé

  • řízení a administrace: Grant Help, s.r.o.
  • podpora při práci s cílovou skupinou a s mentory: bfz.vzdělávací akademie s.r.o.