Podporujeme

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti a podporujeme:

Kulturní a společenské akce, charitu.

Libice nad Cidlinou: Fotbalový klub, Bluegrass Fest Záhornice, TJ Sokol Záhornice, The Tap Tap, Unicef, Festival italské filmové hudby

Více

Aktivity na podporu rovných příležitostí

Naše služby pro určité klienty, zejména pro neziskové organizace a jejich projekty nových příležitostí pro znevýhodněné sociální skupiny, poskytujeme pouze za symbolickou odměnu.

Více

Aktivity v oblasti životního prostředí

Jsme Zelenou firmou, součástí projektu recyklace elektro odpadu ve firmách.

Více

Místní komunity, partnerství, studenti.

Podporujeme studenty středních a vysokých škol, kteří mají možnost u nás absolvovat praxi a získat zkušenosti a konzultace při zpracování závěrečných prací z dotační politiky EU.

Více