Granty a dotace

Provedeme Vás celým procesem získávání dotace. Po seznámení s Vašimi záměry:

  • doporučíme vhodný dotační titul,
  • zpracujeme kompletní projektovou žádost,
  • poskytneme realizační management u podpořených projektů a další návazné činnosti,
  • navíc pokud máte pouze nápad, pomůžeme Vám ho obsahově zformovat tak, aby z něho byl „životaschopný“ projekt.
Nebudeme Vás zatěžovat. Vy poskytnete pouze nezbytné základní informace a jejich úprava do žádoucí podoby, doplnění dalších požadovaných údajů, zasazení do kontextu projektové žádosti a priorit EU je naše práce.Dokážeme přetvořit Vaše představy v reálné projekty. Posoudíme, co z Vašich záměrů je možné do projektu zahrnout, pomůžeme Vám obsahově definovat projekt a žádost zpracujeme. Úspěšný projekt může být za předpokladu vzájemné spolupráce připraven v průběhu několika týdnů. Nabízíme Vám následnou pomoc při samotné realizaci podpořeného projektu v souvislosti s nutnou administrativou, která je s realizací projektu spojena. S vypracováním, realizací a administrací projektů máme letité zkušenosti.

S klientem nás motivuje společný cíl

Každý projekt je originálem a aby uspěl v konkurenci, musí splňovat četná kritéria, být bezchybně zpracován, zaujmout hodnotitele, obsahovat inovativní prvky, přinášet přidanou hodnotu. Tým našich spolupracovníků se vyznačuje kreativitou, umíme nalézt funkční, často neotřelé řešení. Tato řešení vždy vychází z představ a cílů klienta, my je dokážeme přetvořit v úspěšný a „životaschopný“ projekt. Naším cílem je na trhu vždy nabízet nové a ojedinělé služby, které korespondují s nejmodernějšími trendy. Snaha nabízet nejvyšší kvalitu a s ní související maximální úspěšnost projektů je vedle záměru poskytovat cílené návazné služby jedním z klíčových cílů Grant Help. Náš dlouhodobý profesní zájem nám umožňuje klást si následující cíle – vynikat kvalitou služeb, úspěšností a zároveň se neustále zdokonalovat. S každým dalším projektem vždy znovu úročíme naše dlouhodobé zkušenosti.

Vždy hledáme řešení

Naší nemalou ambicí je do jisté míry kvalitou zpracovávaných projektů obecně spoluurčovat vysoké standardy jejich zpracování, plně využívat grantových možností v rámci všech dostupných operačních programů i v méně akcentovaných podporovaných aktivitách, predikovat nové trendy a reflektovat je v projektech. To vše vždy „na míru” klientovi na základě oboustranného konsensu.

Jsme tu pro všechny

Zpracováváme projektové žádosti pro žadatele s různou právní subjektivitou, velikostí, předmětem podnikání. Vedle žadatelů s řadou zkušeností rovněž participujeme na přípravě projektů pro žadatele dosud nezkušené. Zpracováváme a následně participujeme na realizaci projektů i s relativně malým rozpočtem.

Jsme silný tým

Tým, který tvoří mezinárodní společnost Grant Help, zaručuje dlouholeté zkušenosti v grantové oblasti, což dokládá úspěšná spolupráce s řadou našich partnerů i samotné podpořené projekty. Jsme týmem konzultantů. Je nám vlastní pro-aktivní a tvůrčí přístup, dynamičnost, flexibilita a důslednost. Naše práce je postavena především na zkušenosti. Využíváme dlouholetého know-how úspěšných konzultantů z předešlých programových období EU. V souladu s firemní strategií klademe velký důraz na cílený rozvoj vlastních lidských zdrojů, neustále zdokonalování. Naši konzultanti mají možnost využít v rámci společnosti sestaveného motivačního program, kterému odpovídá i firemní politika a kultura. V návazných službách spolupracujeme s řadou renomovaných personálních specialistů a dalších expertů.