Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

Registrační číslo:

CZ.1.04/3.4.04/88.00077

Doba realizace projektu:

1. listopad 2012 až 31. říjen 2014

Realizátor projektu:

Okresní hospodářská komora Šumperk

Dodavatel řešení:

Grant Help Advisory s.r.o.

Popis projektu

Obsahem projektu jsou na základě závěrů z provedeného průzkumu mezi členskými firmami OHK Šumperk aktivity vedoucí k rovnému zacházení žen a mužů v organizacích. Hlavní klíčovou aktivitou projektu je provádění genderových auditů a následná implementace jejich výsledků do praxe auditovaných firem. Cílem genderových auditů bude evaluace života firmy s pomocí kategorie genderu, zjištění stavu firmy, respektive rovnosti žen a mužů v personálních oblastech, propagace principu rovných příležitostí, zvýšení genderové citlivosti firem, nastavení cesty směrem ke změně firemní kultury. Současně s prováděním genderových auditů bude v deseti členských firmách Okresní hospodářské komory Šumperk realizováno genderové vzdělávání zaměstnanců těchto firem. Cílem genderového školení je uvést management a vedoucí pracovníky/ice do problematiky genderu za účelem zvýšení jejich genderové citlivosti, získání podkladů a argumentů k uplatňování politiky rovných příležitostí v daných firmách a k vytvoření plánů, které pomohou sladit pracovní a rodinný život zaměstnanců/kyň firem.

Cílem projektu je:

  • Uskutečňovat politiku rovných příležitostí žen a mužů v členských firmách OHK Šumperk
  • Prosazovat slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň členských firem OHK Šumperk
  • Posílit postavení a sebeuvědomění zaměstnankyň členských firem OHK Šumperk
  • Vytvořit příklady dobré praxe v členských firmách OHK Šumperk
  • Podpořit vytvoření nových pracovních míst s možností flexibilní pracovní doby a flexibilního pracoviště pro ženy, případně pro muže po rodičovské dovolené
  • Zvýšit povědomí managementu a personalistů členských firem OHK Šumperk o politice rovných příležitosti a možnostech jejího uplatňování v organizacích

Grant Help Advisory s.r.o. zajištuje v rámci projektu kompletní provedení genderových auditů a genderového vzdělávání v deseti členských firmách Okresní hospodářské komory Šumperk.

  Petr   Mezinárodní spolupráce - projekt nezahrnuje mezinárodní spolupráci. Partneři - projekt nemá partnery. Kontaktní osoba - Daniel Soukup, daniel.soukup@granthelp.org , tel.: 773 993 912   Grant Help Advisory s.r.o. chce tímto posilovat politiku rovných příležitostí žen a mužů.   gh-paticka-esf