Podpořené projekty ve výzvě č. 8, OP PPR

13.11. 2017 – Mezi podpořenými jsou námi zpracovávané projekty: Městská část Praha 3 – ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614 – výstavba výtahu, Pilotní projekt komplexního monitoringu kvality vnitřního prostředí ve vybraných budovách HMP jako pokročilá fáze systému managementu hospodaření energií.