Nově podpořené projekty v programu Inovace

2.10. 2017 – Mezi čerstvě podpořené projekty v rámci OPPIK patří projekty pro naše klienty: Sans Souci, Emtex. Dotace činí úhrnem cca 70 miliónů.