Bc. Petr Huptych
Konzultant pro neziskový sektor a CSR
Zaměstnán v GH od 1.9.2009

Pracovní zkušenosti

Petr Huptych má dlouholeté zkušenosti týkající se sociálního začleňování, sociálních služeb, integrace na trh práce, občanské společnosti, neziskového sektoru a souvisejících projektů a dotačních titulů. Je zpracovatelem podpořeného projektu například pro společnost Miton.

Poskytovatel sociálních služeb Zahrada Kladno a Laguna Psáry

Zavádění standardů kvality sociálních služeb, tvorba žádostí investičních projektů (chráněná dílna, chráněné bydlení) a projektů sociálních služeb.

Etincelle, občanské sdružení

Koordinace projektu zaměřeného na vzdělávání a integraci osob s mentálním postižením, koordinace sociálně-ekonomických farem, spolupráce na benefičních akcích, fundraising.

Národní vzdělávací fond

Monitoring a kontrola projektů OP RLZ zaměřených na integraci osob ze znevýhodněných skupin na trh práce – garant sekce.

Národní ústav odborného vzdělávání

Spolupráce na projektu tvorby Národní soustavy kvalifikací, koordinace sítě sociálních partnerů.

Vzdělání

Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni – obor: humanistika.