Mgr. Ondřej Prančl
Expert na řízení projektů se zaměřením na vědu a životní prostředí.

Pracovní zkušenosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Skupina řízení Operačních programů EU, Odbor implementace OP VaVpI
Projektový manažer
– Implementace Výzev 6.3 a 7.3 PO3 OP VaVpI
– Konzultace projektových záměrů před podáním projektové žádosti
– Formální i věcné hodnocení předložených projektových žádostí
– Konzultace podkladů před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
– Zpracování podkladů pro vydání RoPD
– Formální i věcná kontrola monitorovacích zpráv
– Monitorovací návštěvy v místě realizace projektu

Ondřejka Harvalíková

Projektový manažer
Zpracování projektů do:
– Operačního programu Životní prostředí
– Operačního programu podnikání a inovace
– Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
– programu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018“
– Administrace projektu v Operačním programu podnikání a inovace
– Spolupráce na zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Strážný

Zodpovědnost za:
– Zpracování projektů včetně příloh a studií proveditelnosti
– Monitoring a screening dotačních titulů

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Referent terénního informačního systému
– Tvorba koncepce terénního informačního systému
– Zpracování projektů do Programu péče o krajinu
– Správa terénního informačního systému
– Přednášky pro laickou i odbornou veřejnost
– Spolupráce na projektech v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu
– Naučné stezky
– Tematické výstavy
– Krátké naučné videosnímky
– Propagace projektů NP a CHKO Šumava v Bruselu

Vzdělání

Masarykova univerzita, Humanitní environmentalistika