Náš tým - Michal Kollár

Michal Kollár, DiS. Project Manager Zaměstnán v GH od 1.4.2015

Pracovní zkušenosti

Edua Group a.s.

Projektový manažer Zajištění grantů ze Strukturálních fondů EU pro dílčí společnosti skupiny a jejich následná realizace, včetně poradenství v oblasti státních a evropských dotačních programů. Řízení realizace projektů v oblastech diversity managementu a dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, vedení projektových týmů, správa finanční stránek projektů, plánování a stanovení harmonogramů a dílčích aktivit, jednání s klienty, koordinace a organizace akcí spojených s rozvojem lidských zdrojů, vedení personální a mzdové agendy, výběrová řízení, tvorba a realizace e-learningových kurzů.

Úřad vlády ČR

Analytik Zpracování odborných a analytických prací v oblasti inovací, vědy a výzkumu pro ústřední orgán státní správy.

Asistenční centrum, a.s.

Projektový manažer Poradenství v oblasti státních a evropských dotačních programů, zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, jednání s klienty, analytické práce, vedení a řízení projektů od podání žádostí až po jejich realizaci, poradenství. Řízení, koordinace a organizace akcí spojených s rozvojem lidských zdrojů; organizace interních školení ve firmě; administrativní a grafické činnosti.

VVV MOST, spol. s r. o.

Projektový manažer Poradenství v oblasti státních a evropských dotačních programů, zpracování statistických dat a analýz; zpracovávání podnikatelských záměrů, projektových žádostí, propagačních materiálů; administrativní činnost.

Vzdělání

Vyšší odborná škola sociálně právní, obor – Sociálně-právní činnost