Ing. Ladislava Škrobáková
Senior HR Consultant, vedoucí sekce HR

Pracovní zkušenosti

Její odborné zkušenosti vychází z absolvování vysokoškolského oboru Řízení lidských
zdrojů a následně z praxe v podnikové sféře na různých pozicích (koordinátorka
vzdělávání, vedoucí personální oddělení).

Patří mezi vybrané specialisty, kteří disponují znalostí prostředí z obou stran
projektového cyklu, tzn. příprava projektových záměrů a zpracování projektových
žádostí na straně jedné a jejich vlastní realizace a implementace v podniku na
straně druhé. Je zpracovatelkou podpořených projektů např. pro společnosti
Mediatel, Fosfa, Jimi CZ, Medicco Vašíček, Hartmann Rico, Avenier.

Eurovision

Zpracování projektových žádostí do Operačního programu rozvoje lidských zdrojů,
jednotného programového dokumentu pro cíl 3 hl.
město Prahu, Operačního programu Průmyslu a podnikáních; vzdělávací projektů
a investiční projektů na zřízení školicího střediska; koordinátorka mezinárodního
projektu EMOP.
Podpořené projekty pro společnosti Nuricia Deva, Mlékarna Kunín, GC Systém, VF.

PNO Consultants

Pozice konzultant pro lidské zdroje. V průběhu své působnosti v této oblasti participovala
na více než dvou desítkách projektů, a to jak investičního, tak neinvestičního charakteru.
Je autorkou řady podpořených projektů, např. pro společnosti Osmont, AndMark.

Vzdělání

Vysoká škola vojenská pozemního vojska ve Vyškově, Fakulta Managementu
a ekonomie, obor Řízení lidských zdrojů.