Náš tým - Jiří Stich

Jiří Stich Ředitel divize Consulting

Pracovní zkušenosti

Mnohaleté zkušenosti z oblasti ICT. Specializace na Smart koncepty, jako jsou Smart Metering, Smart Grid, Smart Cities a Smart Regions. Tyto zkušenosti získával na manažerských pozicích ve společnostech Český Telecom, Telefónica, NESS Czech a Atos IT Solutions and Services. Člen výkonného výboru Czech Smart City Cluster.

Akvizice Eurotelu Českým Telecomem

Člen integračního týmu zodpovědný za propojení sales force obou společností v segmentu Top Corporate.

Wide Pilot Project AMM pro ČEZ Měření

Implementace 33 000 inteligentních elektroměrů a plná integrace řešení do existujících systémů ČEZ. Člen řídicího výboru projektu na straně dodavatele.

Dispečerský řídicí systém pro ČEZ Distribuce

Implementace nového SCADA systému. Náhrada pěti různorodých řídicích systémů v pěti lokalitách za jeden systém pro všech pět lokalit. Člen řídicího výboru projektu na straně dodavatele.

Koncept Atos Smart City pro CZ a SK

Vedoucí československého týmu, který vytvořil koncept Smart City/Region respektující specifika měst a obcí v ČR a SR. Tento koncept se stal základem pro tvorbu metodiky Smart City Czech Smart City Cluster.

Vzdělání

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor trenérství Vysoká škola báňská Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, obor Ekonomika a řízení v nerostném surovinovém průmyslu