Mgr. Jaroslava Kufová
Customer Service Representative
Zaměstnán v GH od 2.2.2015

Pracovní zkušenosti

Disponuje dlouholetými zkušenostmi se zpracováváním a administrací projektů z fondů EU, a to jak neinvestičních, tak investičních (zejména oblast sportu).

AGRS, a.s.

Pracovní pozice: obchodní zástupce společnosti, asistentka představenstva, project manager
Náplň práce: Obchodní činnost – získávání nových klientů, vyhledávání a identifikace dotačních titulů, zpracovávání žádostí o dotace, vytváření databází s přehledy operačních programů, udržování pracovního kontaktu s klienty.

Dětská skupina Matýsek

Pozice: Majitelka/vedoucí Dětské skupiny
Náplň práce: založení a zprovoznění Dětské skupiny.

International Police Federation EU

Pozice: Vedoucí kanceláře
Náplň práce: Přijímací pohovory s novými členy, databáze členů, organizace společenských a charitativních akcí.

Vzdělání

Policejní akademie České republiky, titul Mgr.
Bezpečnostní management ve státní správě a územní samosprávě
Státní závěrečná zkouška: Řízení bezpečnosti a rizika, Územní, nouzové a krizové plánování, Analýza rizika vzniku krizových situací, Metody a nástroje řešení krizových situací, Ekonomika při řešení krizových situací.