Ing. Jan Pištěk
Account Manager
Zaměstnán v GH od 1.2.2009

Pracovní zkušenosti

Má mnohaleté zkušenosti v grantovém poradenství. Je zpracovatelem podpořeného projektu například pro obec Sloveč, firmu Svitap aj.

Vedoucí okresního pracoviště Institutu trhu práce Zlín, Hospodářská komora České republiky

Poskytování personálního, profesního a dotačního poradenství
firmám a dalším zaměstnavatelům a další.

Projektový manažer, Raven EU Advisory

Kompletní příprava projektů z Regionálních operačních programů
a programů přeshraniční spolupráce aj.

Projektový manažer Evropského sociálního fondu, Úřad práce ve Zlíně

Komunikace a poskytování poradenství firmám a organizacím ve
Zlínském kraji, organizace seminářů a publicita ESF, přijímání, hodnocení, administrace,
monitoring a kontrola grantových projektů. Problematika veřejné podpory a podpory de minimis.
Zadávací řízení (dle zákona o veřejných zakázkách).

Vzdělání

Obor veřejná ekonomika a správa, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.