Ing. Jakub Eger
Konzultant pro oblast životního prostředí

Pracovní zkušenosti

Agentura pro regionální rozvoj – A.R.D.Central s.r.o.

Projektant/projektový manažer. Zpracování koncepcí rozvoje regionů – dimenzování a funkční a prostorová koordinace jednotlivých složek dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s rozvojem území. Dále zpracování technicko-ekonomických studií a vyřizování žádostí o dotace na projekty z oblasti vodohospodářství, průmyslových zón, podnikatelských nemovitostí a cestovního ruchu. Koordinace projektů a zpracování projektové dokumentace v oblasti vodohospodářské a dopravní.

Architektonická kancelář VEA

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Reference, významné projekty, na kterých se v minulosti podílel

 • Studie využití území bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá
 • Středočeské inovační centrum Zlatníky – Hodkovice.
 • Investiční záměr Strategické průmyslové zóny Úžice-Kozomín
 • Investiční záměr Průmyslové zóny Tuchlovice
 • Golfové hřiště „Loreta golf club Pyšely“
 • Cyklostezka Horní Počaply – Vliněves – Zelčín
 • Strategický plán rozvoje DSO Dolnobřežansko
 • Protipovodňová ochrana obce Zálezlice
 • Protipovodňová zeď a vodní nádrž v obci Hořín
 • Doplnění kanalizační sítě – Lysá nad Labem
 • Spolupráce na zpracování programu rozvoje Středočeského kraje
 • Passport letišť ve Středočeském kraji

Vzdělání

Stavební fakulta ČVUT, obor Inženýrství životního prostředí. Studium zakončil v lednu 2004 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma „Urbanistická studie města Rožmitál pod Třemšínem“.