Bc. Hana Luxová
Konzultant pro rozvoj podnikání a inovace

Pracovní zkušenosti

Ekonomický a poradenský servis

Ekonomická a poradenská činnost pro podnikatele v oblasti strukturálních fondů se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace, zpracovávání podnikatelských záměrů.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Projektová manažerka. Projektový management a podpora a rozvoj podnikatelského prostředí.

Business Link East of England – britská vládní organizace

Konzultant pro oblast podpory podnikání. Poskytování konzultačního servisu (oblast veřejných zakázek, grantů EU a podnikání v EU), organizace seminářů, publikační činnost.

Vzdělání

Univerzita Hradec Králové, obor: finanční management. Bakalářská práce na téma program Nemovitosti, OPPI.