Náš tým - Gabriela Smolíková

[jwplayer config="Our-team-detail" file="http://www.granthelp.org/wp-content/themes/twentytwelve/team/gabriela-smolikova/video.flv"]
Ing. Gabriela Smolíková Project Manager Zaměstnána v GH od 17.10.2011

Pracovní zkušenosti

EUFC CZ

Project Manager. Konzultační společnost poskytující komplexní poradenství v oblasti projektového financování se zaměřením na čerpání dotací z fondů Evropské unie. Hlavní pracovní náplň a odpovědnost: projektový management přípravy investic (ve výši cca 5 – 150 mil. Kč), vypracování žádostí o spolufinancování podnikatelských a investičních záměrů ze zdrojů fondů EU či jiných veřejných zdrojů, zpracování studií proveditelnosti, finančních a ekonomických analýz projektů, analýz trhu atd.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Oddělení ekonomiky a koncepce, odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti (zaměřeno na projekty z oblasti životního prostředí a dopravy nad 10 mil. EUR). Odborná referentka.
  • monitoring projektů, certifikace výdajů, kontrola finančních toků projektu
  • koordinace závěrečné fáze projektů
  • administrace a kontrola projektových žádosti
  • audit trail (podílení se na přípravě strategií, manuálů, procesních modelů)
  • příprava publikací („Projektové řízení Fondu soudržnosti“ a „Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti“) a CD („Dokumenty Fondu soudržnosti“)

Schneider Electric CZ

Marketingové a obchodní oddělení.

BMT ČR (IG Watteeuw ČR s.r.o.)

  • správa zahraničních i domácích pohledávek, komunikace s odběrateli
  • evidence a analýzy transakcí materiálového účetnictví, fakturace

Vzdělání

MZLU Brno, Provozně ekonomická fakulta, obor studia: Manažersko – ekonomický.