Mgr. Dobromila Kozlerová
Projektový koordinátor – metodik
Zaměstnána v GH od 14.3.2013

Pracovní zkušenosti

3P Consulting

Projektový koordinátor. Administrace projektů, zejména OPLZZ, OPPA, OPVK.
Řízení projektu a zodpovědnost za plnění struktury a obsahu projektu. Zpracování a kompletace monitorovacích zpráv. Evaluace.

Evropská rozvojová agentura

Projektový manažer. Zpracovávání projektových žádostí k financování ze strukturálních fondů, zejména OPVK.

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerský rada – Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním. Oddělení koordinace systémů zdravotního pojištění.
Pravidelná účast na jednáních Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení v Bruselu.
Členství v Resortní koordinační skupině Ministerstva zdravotnictví ČR pro EU a Pracovní skupiny pro příhraniční zdravotní péči.

Univerzita Palackého

Projektový manažer.
Spolupráce na projektu Laboratoř sociálně – vědních oborů.
OPLZZ, PRV, Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Vzdělání

Politologie a evropská studia. Univerzita Palackého v Olomouci.