Dotace na kanalizaci a ČOV

20.12. 2018 – SFŽP schválil projekt kanalizace a ČOV Jilešovice.